Artículos

AEInscripcions

Inscripcions 2014:

Aquest any es gestionen les inscripcions a trabés de la plataforma www.championchip.cat
Web per Inscriu-re's: Inscripcions
Web per verificar la inscripció: Verificacions
Pàgines de Resultats Oficials: