Històric Cinema a la Fresca

Diferents cartells de les sessions de Cinema a la Fresca:

F4-PosterCinema2016P