2015 Inscripcions

Inscripcions 2015:

Championchip

Aquest any es gestionen les inscripcions a trabés de la plataforma www.championchip.cat
Web per Inscriu-re's: Inscripcions
Web per veure als inscrits fins ara: Inscrits
Web per a compovants de la inscripció: Comprovants
Resultats Oficials: xipgroc.cat