2015 Plànol i Situació

Planols Situació 2015:

Planols actualitzats de la Milla Urbana de Sant Pere - La Sagrera 2015.
      M6-PlanolCursaMillaUrbana2015P       M5-PlanolVillageMilla2015P

 

Plànol Cursa

 

Village Milla 
      M7-PlanolSituacióCircuitPalauP       M8-PlanolSituacióZonaCircuit2015P

 

Plànol Situació a la Població

 

 Plànol Situació al Barri